Con người sáng tạo khi vui, tập trung khi buồn

  • 303

Những thay đổi tính khí ảnh hưởng đến cách mỗi người ghi nhận các thông tin bên ngoài. Các nhà nghiên cứu Canada vừa khẳng định rằng người có tâm trạng vui sẽ có tính sáng tạo tốt nhưng lại giảm tập trung. Còn người mang tâm trạng buồn bực lại tỏ ra chăm chú hơn và đạt hiệu quả hơn trong các công việc đòi hỏi tính chính xác.

(Ảnh: dos.state)Theo Tiến sĩ Adam Anderson thuộc Trường Đại học Toronto dẫn đầu nghiên cứu, người có tâm trạng vui vẻ có khuynh hướng mở rộng “bộ lọc thông tin” và có trực giác tốt hơn.

Các nhà nghiên cứu đã theo dõi hành vi của 24 người tình nguyện đối diện với hai loại công việc khác nhau: công việc thứ nhất có tính sáng tạo đòi hỏi sự tập trung ở mức độ cao và công việc thứ hai liên quan đến thị giác bắt buộc không được chú ý đến mọi thông tin có thể gây lơ đễnh.

Khi công việc đòi hỏi sự liên kết giữa các từ, người mang tâm trạng vui đã tỏ ra làm việc hiệu quả hơn, nhưng họ lại gặp khó khăn trong việc tập trung ở thử nghiệm về thị giác. Tâm trạng vui giúp tiếp thu tốt các thông tin bên ngoài, trong khi tâm trạng buồn khiến việc tiếp thu khó khăn hơn.

Các nhà nghiên cứu đã dùng các bản nhạc của Bach và Prokofiev để tạo tâm trạng. Để gây tâm trạng lưng chừng, họ đã đọc những thống kê về Canada. Các kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí PNAS của Mỹ.