Những vụ nổ năng lượng phát ra từ sâu trong không gian có nguồn gốc kỳ lạ

  • 39

Các vụ nổ sóng vô tuyến nhanh (fast radio burst hay FRB) là một trong