AMD công bố chip 6 lõi "Istanbul" tiêu thụ điện năng thấp 55W