Ba cơn bão nhiệt đới cực hiếm xuất hiện cùng lúc trên Thái Bình Dương