“Băng đá cháy” – phát hiện giúp tìm ra nguồn năng lượng sạch và ổn định trong tương lai.