Băng tuyết phủ trắng tuyệt đẹp tại các danh thắng ở Trung Quốc