Cảnh hoang tàn ở thị trấn Indonesia bị sóng thần tấn công