Cơn mưa trút hàng trăm con cá xuống thị trấn Ấn Độ