Đứng yên sẽ khiến mọi người di chuyển nhanh hơn là leo thang cuốn