Hiện tượng hiếm gặp: 4 vòi rồng cùng xuất hiện đồng loạt trên biển