Hoạn quan quyền lực ngang hoàng đế, tàn bạo nhất lịch sử Trung Quốc