Hòn đảo bé chỉ bằng nửa sân bóng nhưng có tới 1.500 người dân sinh sống