Loại pin mới giúp điện thoại thông minh sạc 1 lần dùng cả tuần