Lý giải hiện tượng "tóc băng" kỳ ảo vô cùng hiếm gặp khi nhiệt độ giảm sâu