Miếng cam vàng óng hóa màu tím chỉ sau một đêm, giới khoa học không hiểu tại sao