Mưa lớn liên tục, nhiều tầng trệt ở Paris biến mất