Nam giới thường cao hơn nữ giới nhưng lý do cho điều đó sẽ khiến bạn "giật mình"