Ngày 18/6: Máy bay tàng hình đầu tiên trên thế giới bay thử nghiệm