Ngày 28/1: Tháp Eiffel được khởi công nhưng người Pháp phản đối