Ngày 8/6: Siêu hoa Titan Arum lần đầu tiên nở, phát hiện tân tinh sáng nhất vũ trụ