Ngôi làng có 100 người sống trong hang động, tách biệt với thế giới bên ngoài