"Ngôi sao thiết kế game" Nintendo sẽ phát biểu tại GDC 2007