Pin với điện đã quá lỗi thời, những con robot "uốn éo" này có thể hoạt động bằng hơi ẩm cơ