Sa mạc Trung Quốc phủ tuyết trắng xóa trong thời tiết -25 độ C