Sốc: Đất ở Indonesia "hóa lỏng" sau trận động đất, sóng thần kinh hoàng