Sự thật "ngớ người" không phải ai cũng biết về cơ thể của mình