Tấm màng siêu mỏng có thể giúp mắt người phát tia laser