Thảm họa động đất sóng thần tại Indonesia: Số nạn nhân thiệt mạng gần 1.600 người