Toàn bộ ĐBSCL đang sụt lún dần với tốc độ gần 2,5cm mỗi năm