Xác động vật dạt vào bờ Loch Ness, nghi là quái vật huyền thoại